Vår patientbroschyr uppdaterades 2019. Den ger en översikt över hur sjukdomen yttrar sig, vilken egenvård som kan hjälpa och vilka läkemedelsbehandlingar som är tillgängliga. Naturligtvis kan den inte ersätta en medicinsk bedömning, men den ger bra underlag inför samtal med din läkare.

Du kan läsa hela innehållet här på hemsidan och även kostnadsfritt beställa den i pappersversion:
info@wedforbundet.se, 08 – 21 96 20 eller WED-Förbundet, Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm.