Ny rekommendation om ferritin

Många som lider av WED/RLS har för låg nivå av järn i hjärnan jämfört med vad som rekommenderas för WED-sjuka. Genom att få upp nivån kan besvären minska eller till och med upphöra.

För att ta reda på järnnivån i hjärnan mäts oftast ferritinnivån i blodet. Det ger visserligen inget direkt mått på järnnivån i hjärnan, men den är lätt att mäta och ger en bra indikation.

Hos friska människor kan värdena vara mycket olika utan att det innebär något problem. Grovt sett räknar man allt mellan 10 och 150 mikrogram per liter som normalt för kvinnor och allt mellan 30 och 350 mikrogram per liter som normalt för män.

RICHARD P ALLEN, professor i neurologi vid Johns Hopkins universitet i Baltimore i USA, är en av de främsta internationella experterna på WED/RLS. Tillsammans med en grupp kollegor från den internationella studiegruppen International Restless Legs Syndrome Study Group, IRLSSG, där även den svenska forskaren Jan Ulfberg ingår, har han genomfört en bred vetenskaplig kunskapsgenomgång och analys om järn i hjärnan. Resultaten publicerades 2018 i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Sleep Medicine, nr. 41.

– För 15 till 20 år sedan satte man den nedre gränsen för ferritin vid WED/RLS till 45 mikrogram per liter. Numera anger man i Europa ofta 75 mikrogram per liter som ett nedre gränsvärde men det bör vara högre än så, sa han i samband med den europeiska expertgruppen EURLSSG:s möte i München i december 2019.

I den vetenskapliga artikeln anger forskarna ett riktvärde på minst 100 mikrogram per liter. Men Richard Allen sa att han numera anser att man bör sträva efter en nivå på 150 mikrogram per liter.

För att nå den nivån räcker det inte alltid att anpassa kosten och/eller ta järntabletter eftersom kroppen har flera ”spärrfunktioner” innan järnet når hjärnan. Järn i mat eller tablettform tas inte utan vidare upp av blodet, och det järn som finns i blodet går inte direkt vidare till hjärnan. C-vitaminrik juice kan underlätta järnupptaget i tarmen, men i många fall räcker det inte för att lösa problemet.

Artikeln innehåller tydliga förslag både för provtagning och behandling. En viktig slutsats är att man i flera fall behöver ge järnet intravenöst för att komma förbi de olika ”spärrfunktionerna”. Tidigare har det ansetts förknippat med stora risker. Men efter en bred genomgång av för- och nackdelar med olika former för intravenöst järntillskott konstaterar forskarna att de risker som funnits med äldre typer av tillskott inte längre behöver vara aktuella.

Artikeln innehåller även rekommendationer för behandling av barn med stora WED/RLS-besvär.

Sleep Medicine nr 41, sid 27 – 44, https://doi.org/10.1016/j.sleep.2017.11.1126