Om oss

RLS-Förbundet är ett allmännyttigt ideellt drabbad- och anhörigförbund, som bildades i Stockholm mars 2000.

Förbundet är politiskt och religiöst obundet.

Mål

RLS-Förbundets mål är att förbättra livsvillkoren för alla som är drabbade av RLS. I första hand är vi en patientorganisation. Samtidigt ser vi till anhörigas villkor och välkomnar deras medverkan.

Tack vare medlemmarnas engagemang och avgifter kan vi

  • följa de senaste rönen om RLS
  • sprida kunskap via tidningen Rastlös, den här hemsidan, broschyrer, böcker, möten och andra kanaler
  • verka för höjd kunskapsnivå i vården
  • driva på och stödja forskning
  • påverka villkor som är viktiga för oss
  • skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte
  • erbjuda individuell rådgivning

Verksamhetsplan 2021-22

Läs vår verksamhetsplan för 2021-22 här

Stadgar

Läs våra stadgar här 

Aktuella möten

Information om aktuella möten, klicka här.