WED-Förbundets stadgar, dagordningar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser, från de senaste fem åren, kan du här ladda hem i pdf-format.

Riksmöte 2017

WED-Förbundets riksmöte ägde rum söndagen den 19 mars i Linköping.

Stadgar

WED-Förbundet är en ideell förening för Willis-Ekbom/Restless Legs i Sverige och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Mer om förbundet och dess målsättningar, hur medlemskapet sköts och vad styrelsen ska göra kan du läsa om i stadgarna:

Dagordning

Dessa dagordningar har används – och kommer att användas – vid förbundets riksmöten:

Verksamhetsberättelser

Varje år skrivs en verksamhetsberättelse om vad förbundet har gjort under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen läggs alltid ut i Vi Nattvandrare i samband med årsmöteskallelsen samt på denna webbsida:

Riksmötesprotokoll

Riksmötet äger rum under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Riksmöteshandlingarna läggs ut på denna webbsida från februari och finns även publicerad i tidningen Vi Nattvandrare.

Efter riksmötet publiceras protokollet i Vi Nattvandrare samt läggs ut på denna webbsida.