Om RLS Förbundet Startsida

Fakta RLS Förbundet

Här kan du läsa om våra grundläggande mål och se vår verksamhetsplan. Här finns också våra stadgar. Klicka här.

Om styrelsen

Här finns korta presentationer av oss som ingår i styrelsen, och även kontaktuppgifter. Klicka här. 

Regionala kontaktpersoner

Kontakta gärna din regionala kontaktperson! Du kan ställa frågor, lämna synpunkter och ge förslag. Om ni kan och vill, kan ni träffas i former som ni själva väljer. Klicka här.

Rådgivningen

Vår rådgivning är en hjälp till medlemmar, från medlemmar. Klicka här.

Tidningen Rastlös

Tidningen Rastlös ger saklig information i lättillgänglig form. Här kan alla läsa gamla nummer. Om du är medlem kan du också läsa senaste numret. Klicka här. 

Frågor vi driver

Lucka i högkostnadsskyddet. Klicka här.

Inaktuella dos rekommendationer för pramipexol Klicka här

Förbundets synpunkter på Läkemedelsutredningen 2018 Klicka här.

Nationella aktiviteter och möten

Riksmötet 2021 Klicka här

Arbetsplan 2021 – 20 22. Klicka här

Digitala samtalsmöten. Klicka här.

Du kan finna mer information genom fritextsökning.