Om RLS-Förbundet

RLS-Förbundet är ett allmännyttigt ideellt drabbad- och anhörigförbund, som bildades i Stockholm mars 2000. Förbundet är politiskt och religiöst obundet.

Mål

RLS-Förbundets mål är att förbättra livsvillkoren för alla som är drabbade av RLS. I första hand är vi en patientorganisation. Samtidigt ser vi till anhörigas villkor och välkomnar deras medverkan.

Tack vare medlemmarnas engagemang och avgifter kan vi

  • följa de senaste rönen om RLS
  • sprida kunskap via tidningen Rastlös, den här hemsidan, broschyrer, böcker, möten och andra kanaler
  • verka för höjd kunskapsnivå i vården
  • driva på och stödja forskning
  • påverka villkor som är viktiga för oss
  • skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte
  • erbjuda individuell rådgivning

Policy GDPR

Länk till vår GDPR-policy

Kontakta oss - Regioner och kontaktpersoner

Här kan du se vilka som är regionala kontaktpersoner. Till dem kan du ställa frågor, lämna synpunkter och ge förslag.

Styrelsen

Här kan du läsa mer om RLS-Förbundets styrelse 2024-25.

Rådgivningen

Här kan du läsa mer om vår rådgivning – hjälp till medlemmar, från medlemmar.

Medlemstidningen Rastlös

Här kan du läsa mer om Rastlös som är RLS-Förbundets medlemstidning. Du kan även läsa gamla nummer digitalt. 

Dokument

Här hittar du RLS-Förbundets Stadgar, protokoll och verksamhetsplaner.