Omprövning på gång vad gäller läkemedel?

Dopaminergika inte längre självklart

WED-symptom behandlas vanligen med dopaminergika. Men internationellt väljer allt fler experter att i första hand pröva med en annan typ av läkemedel. Sören Berg, WED-Förbundets ordförande, ser ett möjligt skifte i synen på hur WED ska behandlas.

Pramipexol var fantastiskt

Jag minns hur det kändes första gången jag använde Sifrol®, ett läkemedel med den aktiva substansen pramipexol. Bara en halv tablett av den svagaste sorten, men effekten var stor. Det ryckte en aning i mungipan, sedan kom lugnet. Läkemedelstipset hade kommit från det ganska nystartade WED-Förbundet (då RLS-Förbundet), och min läkare tyckte att det lät vettigt att pröva. Sedan dess använder jag pramipexol varje dag. Det löser inte alla problem, men det blir oftast ganska bra och jag kan inte vara utan.

Augmentation är en plåga

Trots att min dos alltid varit betydligt lägre än de maxdoser som nämns i FASS, har jag två gånger upplevt det som kallas augmentation, symptomförstärkning. Det kändes som om hela kroppen var i rastlöst uppror och jag sov i fem- och tiominuterspass. Men med hjälp av WED-Förbundet förstod jag vad det handlade om och sänkte dosen.

Jag har hittat en fungerande balans

Nu har jag hittat en balans med tider och doser som ger tillräcklig effekt utan augmentation. Men marginalerna är smala.
Balansgången berör många av oss som lider av WED. Pramipexol och andra läkemedel av typen dopaminergika är ofta förstahandsvalet för att behandla sjukdomen, men augmentation är vanligt och allvarligt.

Forskarvärlden diskuterar

På en läkarkonferens i München december 2019 lyssnade jag därför intresserat då frågan om förstahandsval av läkemedel diskuterades. Kan augmentation byggas upp successivt vid flerårig användning, även när dosen är låg? Bör man i stället börja med att pröva alfa2delta-ligander, till exempel gabapentin eller pregabalin, en typ av läkemedel som använts mot epilepsi, och som också kan hjälpa vid WED?

När jag i somras hjälpte läkarna Jan Ulfberg, Johan Lökk och Kurt Hedlund att sammanställa basfakta om WED läste vi bland annat en vetenskaplig studie från 2016 som visade att problemet med augmentation kan lösas genom ett byte till alfa2delta-ligander. Men effekten mot WED-besvären är ofta svagare och biverkningar i form av yrsel och dåsighet vanligare.

Senare diskuterade jag frågan med Romana Stehlik, överläkare på smärt-centrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och engagerad i WED. Hennes bedömning var att alfa2delta-liganderna i många fall är det bästa förstahandsalternativet och att problemen med dem ofta kan hanteras genom försiktig dosering och lämplig fördelning över dygnet.

Även professor Lynn Marie Trotti från Emory University i USA som under ett internationellt vetenskapligt symposium om WED presenterade en jämförelse mellan olika behandlingsalternativ är inne på samma linje. I flera länder, men inte Sverige, är dessa läkemedel formellt godkända för behandling av WED. Även svenska läkare som anser sig ha goda skäl kan förskriva dem.

Slutsatserna inte självklara, förbundet följer utvecklingen

Vi i WED-Förbundet kommer att följa och granska utvecklingen. På sikt hoppas vi på helt nya behandlingsmöjligheter. För egen del kommer jag att fortsätta med den medicinering jag har så länge den fungerar bra. Men det är bra att veta att det redan nu finns andra läkemedelstyper som kan prövas om så behövs.

Sören Berg, hösten 2020