Opiater kan hjälpa mot WED/RLS

Opiater kan hjälpa mot svår WED/RLS enligt en ny medicinsk studie som genomförts på 55 olika sjukhus i 5 europeiska länder, bland annat på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. De främsta amerikanska och europeiska forskarna och klinikerna har deltagit i studien. Opioider är ingen nyhet i behandlingen av WED/RLS. Sir Thomas Willis använde opioider med gott resultat redan i mitten av 1600-talet.

I studien som är slumpmässig, dubbel-blind och placebo-kontrollerad har man använt ett läkemedel i depåform som består av oxykodon och naloxon. Av de 306 patienter som deltagit i studien ingick 276 patienter i den primära analysen. 132 patienter fick oxykodon/naloxon och 144 fick placebo.

Deltagande patienter hade med 31,6 poäng på en skala från 0 – 40 poäng svår WED/RLS. Reduktionen efter 12 veckors behandling var 16,5 poäng för oxykodon/naloxon-gruppen och 9,4 poäng i placebo-gruppen. Biverkningsfrekvensen är relativt hög både för oxykodon/naloxon- och placebogruppen. Antalet allvarliga biverkningar var lågt.

Slutsatsen blir att oxykodon/naloxon kan användas till de WED/RLS-patienter med svår WED/RLS, där behandling med dopaminergika inte ger någon eller dålig effekt.

Dagens studier rapporterade Ekot i Sveriges Radio:

Mer om läkemedlen och studien

De viktigaste opiaterna (en grupp kvävehaltiga ämnen) från opium är t.ex. morfin, metadon och kodein. Mer om läkemedel med opiater/opioider.

Oxykodon är ett så kallat morfinderivat, dvs. ett halvsyntetiskt smärtstillande preparat med kemiska substanser från morfin.
Naloxon är ett motgift mot opioider och opiater om man skulle råka överdosera dem.

Mer om studien kan du läsa om på www.sahlgrenska.se.

Vad är WED/RLS

Willis-Ekbom Disease, WED, (fd. Restless Legs Syndrom, RLS) är en folksjukdom, som ca 750 000 av befolkningen är drabbade utav. Symtomen är obehag i framför allt benen, men även i armar och bål. Det leder till att man har starka rörelsebehov när man vilar och att problemen förvärras under kväll och natt. Mer om WED/RLS.