Orsaker till WED/RLS

Besvären känns i benen och andra delar av kroppen, men det är en neurologisk sjukdom där grundorsakerna finns i hjärnan. Järnbrist i hjärnan verkar ha stor betydelse. Brist på vissa vitaminer och spårämnen kan spela in. Det finns också en tydlig ärftlig faktor. Antagligen handlar det om flera samverkande faktorer.

Experterna anser att det handlar om någon sorts felfunktion i de ämnen som vidarebefordrar nervimpulserna  mellan olika hjärnceller. På så sätt finns det en viss likhet med sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers sjukdom, men det finns stora olikheter mellan sjukdomarna och inget som talar för att WED skulle förstöra hjärnvävnad eller på något sätt vara ett förstadium till någon av de sjukdomarna.

Primär och sekundär WED
WED finns i två former – primär och sekundär.

Den primära formen av sjukdomen kallas idiopatisk, vilket betyder att den har okänt ursprung. Men det finns ofta en stark ärftlig faktor. Besvären kan komma i skov, vilket betyder att man periodvis mår bra, men sedan utan synbar orsak får perioder med större besvär. 

Sekundär WED kallas även symptomatisk eftersom den beror på en underliggande sjukdom eller ett underliggande tillstånd och försvinner när grundorsaken försvinner. Sekundär WED kan bero på sådant som järnbrist, graviditet (särskilt under de sista månaderna), brist på vissa vitaminer, sviktande njurfunktion eller sidoeffekter av vissa läkemedel. Vissa läkemedel som ska lugna och underlätta sömn kan ha motsatt effekt om du lider av WED. Bland annat bör du berätta för din läkare om du använder antidepressiva medel, antihistaminer, antiepileptika, sömnmedel eller H2-blockerare.