RLS vid långvarig smärta

10 september, 2021

Överraskande vanligt med RLS vid långvarig smärta

Det kan finnas gemensamma mekanismer mellan RLS och långvarig smärta. Båda har också kopplingar till sömnstörningar.

Sömn och smärta är två livsviktiga komplexa processer.  Störningar i dessa leder till allvarliga konsekvenser i form av påverkan på humör, kognition, livskvalitet, och långsiktigt även hälsa. Det finns i dag robust med evidens på samband åt båda håll mellan sömn och smärta. Det är också känt att sömnbrist försämrar kroppens egen smärtlindring, ökar inflammation i kroppen samt påverkar hjärnan och är därmed en viktig riskfaktor vid långvarig smärta.

Restless legs är en vanlig sömnstörning med såväl svårigheter att somna som uppvaknanden nattetid. Det leder till sömnbrist, men verkar påverka olika personer på olika sätt.

Det finns fortfarande vita fläckar i kunskapsläget kring orsakerna till RLS.

Förutom redan påvisade orsaker, som järnbrist, och då framför allt järnbrist centralt i hjärnan, finns växande evidens på dysreglering i dopamin, genetiska orsaker samt nyare upptäckter kring förändringar i glutamatreglering. Glutamat är en viktig byggsten i kroppen och fungerar också som ett viktigt stimulerande signalämne i hjärnan. Glutamat är inblandad i kronisk smärta tillsammans med substans P och andra ämnen och mekanismer. I en studie som publicerades i tidskriften Neurology kunde man påvisa tydlig ökning av glutamat i ett område i hjärnan (höger talamus) hos personer med RLS som var friska för övrigt och inte hade någon behandling som kunde påverka glutamathalterna, jämfört med friska personer utan RLS.

Det finns ett starkt samband mellan långvarig smärta och RLS. Det har visats i flera studier. RLS verkar vara mycket vanligt hos personer med långvarig spridd smärta och fibromyalgi. Möjligen kan bland annat glutamat vara gemensam nämnare, men det finns ingen forskning på detta.

Förhoppningsvis till hösten ska en studie inledas som för första gången undersöker glutamat i hjärnan hos personer med långvarig spridd smärta. Studien, som görs på Akademiska sjukhuset, ska göras på personer med och utan RLS.

Det finns fortfarande många frågetecken kvar till varför vissa individer utvecklar långvarig smärta, även om kunskapsläget har förbättrats påtagligt under de senaste cirka tio åren. I en artikel som publicerades nyligen presenterades resultat av röntgenologiska undersökningar av hjärnan hos personer med fibromyalgi som påvisade neuroinflammation i hjärnan i form av aktiverade gliaceller. Gliaceller är de celler i nervsystemet som inte är nervceller utan har en stödjande funktion och är del av kroppens immunförsvar i centrala nervsystemet. Inflammatoriska processer finns dock även påvisade hos personer med djup depression, sömnbrist och långvarig stress och i framtiden kommer förhoppningsvis även RLS undersökas avseende detta.

Sammanfattningsvis är RLS väldigt vanligt hos personer med långvarig smärta och det kan finnas gemensamma mekanismer bakom det sambandet. Kunskapsläget dock är fortfarande bristfälligt och mer forskning behövs.

Romana Stehlik, överläkare, Smärtcentrum/Akademiska Sjukhuset

Referenser:

  1. Richard P. Allen et al. Thalamic glutamate/glutamine in restless legs syndrome. Increased and related to disturbed sleep. 2013 May 28; 80(22): 2028–2034.
  2. Stehlik R, Arvidsson L, Ulfberg J. Restless legs syndrome is common among female patients with fibromyalgia. European neurology. 2009;61(2):107-11.
  3. Stehlik, Romana, et al. (2014). High prevalence of restless legs syndrome among women with multi-site pain: A population-based study in Dalarna, Sweden. EJP, s 1402-1409.
  4. Viola-Saltzman M, Watson NF, Bogart A, Goldberg J, Buchwald D. High prevalence of restless legs syndrome among patients with fibromyalgia: a controlled cross-sectional study. Journal of clinical sleep medicine : JCSM : official publication of the American Academy of Sleep Medicine. 2010;6(5):423-7.
  5. Stijn J. Hoogwout, et al. Musculoskeletal pain is associated with restless legs syndrome in young adults. BMC Musculoskelet Disord. 2015; 16: 294.
  6. Albrecht DS et al. Brain glial activation in fibromyalgia – A multi-site positron emission tomography investigation. Brain Behav Immun. 2018 Sep 14
  7. Stehlik R, Ulfberg J. (Neuro)Inflammatory Component May Be a Common Factor in Chronic Widespread Pain and Restless Legs Syndrome. September 2020Current Sleep Medicine Reports 6(1)

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här