RLS-Förbundet för dig med Restless Legs

RLS-Förbundets mål är att förbättra livsvillkoren för alla som är drabbade av RLS. Obehagen känns oftast djupt inne i benen, oftast mest mellan knä och ankel. En brännande, domnande, hettande, krypande, pirrande, smärtande och/eller stickande känsla. Besvären lättar eller försvinner helt vid rörelse, men bara för stunden.

RLS-Förbundet är ett allmännyttigt ideellt drabbad- och anhörigförbund, som bildades i Stockholm mars 2000. Förbundet är politiskt och religiöst obundet. I första hand är vi en patientorganisation. Samtidigt ser vi till anhörigas villkor och välkomnar er medverkan. Tack vare medlemmarnas engagemang och avgifter kan vi göra stor skillnad i vardagen för alla som lider av Restless legs.

Nyheter

Uppdateringar från forskningsfronten om RLS

Uppdateringar från forskningsfronten om RLS

Trots att RLS är en vanlig sjukdom är forskningen ganska begränsad, men den finns! Engagerade forskare på olika håll i världen gör undersökningar som kan leda till successiva förbättringar. En del studier pekar också på sådant som på sikt kan komma att öppna helt nya behandlingsmöjligheter.

läs mer

Ledare Rastlös #1 2024

De senast åren har det gått bra för RLS-Förbundet. Vi har långsamt blivit fler och vi har fått en del gjort. Min tanke var att i positiv anda skriva om det som är på gång och det som behöver vidareutvecklas. Nu har förutsättningarna tyvärr försämrats.

läs mer