RASTLÖS, vår medlemstidning

RASTLÖS är RLS-Förbundets medlemstidning som ges ut fyra gånger per år. Tidningen sänds till RLS-Förbundets medlemmar per post. Medlemmar kan också läsa senaste numret genom att logga in på medlemsportalen (öppnas i nytt fönster). Om du inte är medlem, kan du beställa ett lösnummer för 50 kr, inklusive porto. Äldre nummer av RASTLÖS kan vem som helst läsa genom att klicka nedan. Sprid gärna tidningen! Som medlem kan du beställa gratis provexemplar, kontakta oss om du vill ha lösnummer att dela ut för att informera om RLS.

Nummer 3 – 2023 är här

Logga in och läs tidningen här (Nytt fönster). För medlemmar. 

 

Äldre nummer av RASTLÖS, vår medlemstidning

Rastlös nr. 2 2023

Rastlös nr. 1 2023

Rastlös nr. 4 2022

Rastlös nr. 4 2022

Rastlös nr. 3 2022

Rastlös nr. 2 2022

Rastlös nr. 1 2022

Rastlös nr. 4 2021

Vinternumret 2021-22 av tidningen Rastlös har RLS hos barn som huvudtema. Här på hemsidan finns också kompletterande information.
Det är en presentation som barnpsykiatern Gunnar Brodd använt i vidareutbildning med kollegor. Klicka här för att läsa presentationen som .PDF.
Klicka här för att ladda hem presentationen som .PPTX

Rastlös nr. 3 2021

Rastlös nr. 3 2021

Rastlös nr. 2 2021

Rastlös nr. 1 2021

Rastlös nr. 4 2020

Rastlös nr. 3 2020

Rastlös nr. 2 2020

Rastlös nr. 1 2020

Om tidningen RASTLÖS

RASTLÖS är RLS-Förbundets medlemstidning. Tidningen ska förmedla både personliga berättelser och användbara fakta i en lättillgänglig form. Våra medlemmar är den viktigaste målgruppen, men vi hoppas att tidningen också når andra intresserade och lockar nya medlemmar. Kontakta oss gärna med synpunkter och tips! RASTLÖS ersatte i mars 2020 förbundets tidigare medlemstidning ”Vi nattvandrare”.