Välkommen till Riksmötet 2023!

Uppdaterad information 22 mars

Riksmötet kommer att hållas 1 april kl 10.00 – 11.30 på ett Scandic hotell i centrala Stockholm. Om du redan anmält intresse kommer du snart att få bekräftelse och mer precis information, både för fysisk och digital medverkan. Om du vill delta, men ännu inte har anmält intresse, är det bra om du gör det nu. Lokalen har begränsat utrymme och länken för digital medverkan sänds till dem som anmält sig.

Det är Riksmötet som väljer styrelse och tar övergripande beslut. Årets Riksmöte kommer dessutom att innehålla information från det pågående forskningsprojektet med bas i Jönköping (se hemsidan och Rastlös). Mötet kommer att hållas i Stockholmsområdet, cirka en och en halv timme under förmiddagen 1 april. Det kommer att finnas möjlighet att delta på plats eller digitalt via Zoom. Mer information sänds till alla som anmäler intresse, och publiceras även på hemsidan.

En utvidgande konferens för dig som är, eller vill bli, aktiv

Med direkt koppling till Riksmötet kommer vi att hålla en konferens för medlemmar som är intresserade av aktivt förbundsarbete, till exempel som regional kontaktperson eller rådgivare. Vi kommer att ge en snabbkurs om sjukdomen och berätta om förbundets arbete, och det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussioner. Forskarna från Jönköping som informerat vid Riksmötet kommer att delta i samtalen. Konferensen kommer att starta på fredag eftermiddag 31 mars och pågå till eftermiddagen lördag 1 april, inklusive gemensamma måltider. Deltagarna kommer att få ersättning för rese- och hotellkostnader.

Hör av dig om du vill delta!

Skicka ett mejl till info@rlsforbundet.se, eller ring 08 21 96 20, om du vill delta i Riksmötet. Ange om du tror att du kommer att närvara på plats eller digitalt. Din intresseanmälan är varken bindande eller obligatorisk, men den gör att vi kan sända mer information och snabba svar ger oss planeringsunderlag.

Om du tycker att även konferensen låter intressant, berättar vi gärna mer per telefon – helt förutsättningslöst. Ange ditt telefonnummer, så ringer någon av oss som arbetar med planeringen.

Regionala möten

Nu planeras det för regionala möten på olika håll.

Öppna möten planeras nu till exempel i Umeå och Västra Götaland. Kontakta gärna din regionala kontaktperson för att höra om planerade möten eller diskutera andra former att träffas. Klicka här.