Riksmötet 2021

27 januari, 2021

Riksmötet är förbundets högsta beslutande organ, och i mars 2021 stod flera viktiga frågor på agendan:

FRÅGORNA

RLS-Förbundet?

Styrelsen föreslog namnbyte till RLS-Förbundet. Det innebär återgång till förbundets ursprungliga namn. Det förra namnbytet, till WED-Förbundet, skedde när man trodde att WED skulle bli det nya internationellt etablerade namnet på vår sjukdom. Men så blev det inte. Även i USA bytte patientföreningen till WED, men det fick aldrig fullt genomslag, och i USA bytte man tillbaka. Styrelsens förslag syftar till att vi ska återgå till ett namn som förhoppningsvis är lättare att förstå och ligger i linje med andra länder. Men WED är fortfarande ett alternativt namn på vår sjukdom och även om förbundet byter namn så kan WED fortsätta att bli kvar i vissa sammanhang.

Nya stadgar

Styrelsen föreslog också nya stadgar. Bakgrunden är att de nuvarande stadgarna på flera punkter är otydliga och onödigt komplicerade. Styrelsen förslag syftar till ökad tydlighet och viss förenkling, men inte till någon förändring av inriktningen.

Ny styrelse

Se nedanstående förslag.

FORMEN

Nästa år hoppas vi kunna genomföra Riksmötet med vanlig närvaro, i kombination med ett föredrag eller något annat intressant. Men på grund av pandemin måste vi för andra gången hålla mötet digitalt.

Möteshandlingar publicerade 20 februari:
Dagordning enligt gällande stadgar
Verksamhetsberättelse för det gångna året
Ekonomisk årsredovisning
Styrelsens förslag till arbetsplan för det nya året
Styrelsens förslag till nya stadgar, med förslaget till nytt namn
(Handlingar Årsmöte 2021 – samtliga i en fil)

Kompletterande underlag publicerat 12 mars:

Förslag till val

Inga motioner har inkommit.

Styrelsen föreslog att Riksmötet beslutar:

  • Att verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning godkänns
  • Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
  • Att styrelsens förslag till arbetsplan godkänns
  • Att styrelsens förslag till nya stadgar godkänns
  • Att styrelsens förslag till val godkänns
  • Att medlemsavgiften kvarstår oförändrad
  • Att inga arvoden utbetalas till styrelsen
  • Att kostnader för resor och andra utgifter i förbundets tjänst ersätts enligt Skatteverkets normer. Alla kostnadsersättningar skall beslutas av styrelsen i varje enskilt fall.

Röstningen
Eftersom inga motioner eller alternativa förslag inkommit gällde röstningen ja eller nej till styrelsens förslag.
18 mars var sista dag att sända in sin röst till info@wedforbundet.se. När mötet avslutats hade alla röstat för styrelsens förslag.

Läs protokollet här: Protokoll 210325, signerat

Hör gärna av dig till någon styrelseledamot med frågor, synpunkter eller förslag!

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här