Välkommen till WED-Förbundets Riksmöte i Stockholm den 8 mars 2015!

Nu är det mycket på gång i WED-Förbundet. Det är viktigt och värdefullt att du som medlem är med och påverkar innehållet i framtida möten och hur vi ska arbeta.

Riksmöte 2015

På årets riksmöte:

Infomote-2015-03-08

Riksmöte 2015

Kom och var delaktig i riksmötet, där du också kan köpa Sten Sevborns WED-bok om vår sjukdom med senaste rön och råd samt behandling.

Tid: söndag 8 mars kl 14.00

Plats: Södersjukhusets Aula, ingång huvudentrén, hiss C, plan 6.

Informationsmöte

Stannar du som medlem kvar efter Riksmötet, så kan du, tillsammans med allmänheten, lyssna på informationsmötet om WED/RLS. Det äger rum i samma lokal kl. 16.00.

På mötet informerar förbundets ordförande Sören Hallberg om symptom, diagnos och behandling. Du har även möjlighet att ställa frågor. Välkommen!

Årsmöten 2015

WED-Förbundets olika lokala föreningar runt om i landet har årsmöten på sina respektive orter efter Riksmötet. Mer om tider och platser hittar du på Medlemsmöten/Årsmöten.