Riksmötet 2020

Nu ser vi framåt:

Huvuddelen av Förbundets verksamhet riktar sig direkt till oss drabbade: Informationsmöten, samtalsmöten och stödgrupper, individuell rådgivning och skriftlig information i tidning, på hemsida och i patientbroschyr. En del av detta behöver få andra former för en tid framöver. Möten kan hållas digitalt och vi överväger att pröva digitala samtalsgrupper och frågestunder.

Andra delar av vårt arbete är riktat till vården, för att vi ska möta kunnigare läkare. Vi har haft långt gångna planer på vårdcentralsinformation, medverkan i vårdens kompetensutvecklingsprogram och även samarbete med dem som utvecklar de digitala kunskapsstöden för vårdpersonal. Tyvärr ligger det mesta av detta nu på is men vi hoppas kunna återuppta arbetet när omständigheterna blivit mer normala.

Påverkansarbetet är till stor del inriktat på läkemedelsfrågorna. Du kan läsa mer om det både här på hemsidan och i vår tidning RASTLÖS.

För stöd och samarbete har vi ett kontaktnät med både svenska och internationella experter och organisationer.

I styrelsen diskuterar vi nu hur vi ska prioritera. Vad är viktigast och vad mäktar vi med? Många av oss är pensionärer, men vi vill gärna nå ut även till dem som har problem redan i yngre år eftersom tidig diagnos och behandling kan förändra livet. Vi arbetar alla ideellt och välkomnar alla som vill bidra i stort eller smått.

Du är mycket välkommen att höra av dig med frågor, synpunkter och förslag!

Sören Berg, ordförande. E-post: sorenb.wed@gmail.com

 

 

 

 

Möteshandlingar: