Riksmötet blev digitalt

15 mars, 2020

Här nedan hittar du alla möteshandlingar. Titta igenom dem, särskilt kommentarerna till dagordningen.

Var med och rösta så här:  Du kan delta i besluten per e-post eller SMS genom att rösta JA, NEJ eller på annan person, beroende på vad punkten på dagordningen handlar om.

Svara till: soren.hallberg@wedforbundet.se eller SMS till 070-47 46 457.

Du svarar till exempel så här: Punkt 1: Ja. Punkt 2 ja, och så vidare. På punkt 4 vill vi gärna ha ett eller två namn.

Skulle du till exempel inte gilla styrelsens förslag på mötesordförande, medlemsavgift eller något annat svarar du Nej plus ditt eget förslag. Punkt 9 är särskilt viktig av formella skäl. Svarar du Nej där behövs en tydlig motivering. Skulle du tycka att styrelsens förslag är OK på alla punkter samt att du inte har några egna förslag kan du skicka oss ett meddelande ”Ja på alla punkter”.

Eventuella frågor och särskilda förslag behöver jag få senast torsdag 19 mars, helst per e-post, men telefon 070-47 46 457 går också. Under mötestiden 22 mars kl 14:30 – 16:00 kommer jag också att vara tillgänglig per telefon. Dina svar kan du skicka när som helst fram till 22 mars klockan 16:00. Svar efter denna tidpunkt blir ogiltiga.

Viktigt! Underteckna med ditt namn plus postnummer och ort.

Vi skjuter frågestunden med Jan Ulfberg till framtiden då läget är bättre. Mejla gärna dina frågor till mig så vidarebefordrar jag dem till docent Ulfberg och ser till att du snarast får svar.

Med vänlig hälsning

Sören Hallberg, rbundsordförande, WED-Förbundet

Bilagor

  1. Dagordning vid digitalt Riksmöte
  2. Kommentar till Dagordningen
  3. Verksamhetsberättelse 2019
  4. Årsredovisning
  5. Revisionsberättelse
  6. Val till styrelse 2020

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här