Äntligen! RLS-Förbundet får statsbidrag från Socialstyrelsen under 2012 och framåt.Förbundet har under många år sökt bidrag, men alltid fått ett negativt besked. Skälet till detta är att Socialstyrelsen äntligen insett vilken roll RLS-Förbundet och dess befattningshavare spelar, såväl nationellt som internationellt.

Styrelsen är mycket lyckliga över beslutet, då det verkligen honorerar det enorma arbete vi gör för att RLS-drabbade och läkare ska lära sig mer om RLS. Dessutom kan sjukvårdsapparaten spara mycket pengar när doktorerna snabbt och effektivt kan ställa diagnosen RLS och förskriva de läkemedel som ger optimalt resultat och bra livskvalitet för den drabbade och vederbörandes familj.