Det diskuteras om serumferritinets värde (järnstatusen i kroppen), ska vara 50, 75 eller till och med 100 mikrogram per liter (µg/l) blod, för WED-drabbade.

På denna webbsida och i vår WED/RLS-broschyr skriver vi, WED-Förbundet, att järnstatusen på serumferritin-värdet (den mest användbara markören för att bestämma kroppens järnförråd) BÖR vara över 75 µg/l. I Svenska dagbladets debattartikel står det att värdet SKA ligga på över 50 µg/l. Värdet 75 µg/l grundas på aktuella rekommendationer från forskare i USA, som gärna ser att serumferritinet ligger över 100 µg/l.

Sedan ett antal år säger American Academy of Sleep Medicine att värdet SKALL vara över 50 µg/l. I valet mellan ett SKA-värde och ett BÖR-värde valde vi att i debattartikeln vara lite konservativa.