Sifrol billigare och kvar i högkostnadsskyddet

Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim har gjort Sifrol billigare. Sänkt med 65 procent och därmed kvar i högkostnadsskyddet för patienter med WED/RLS.

Sifrol billigare

Sifrol är ett av de vanligaste läkemedlen vid behandling av RLS. Efter att patentet på Sifrol löpte ut i slutet av 2010 lanserades flera kopior, ibland kallade generika, vilka innehåller den aktiva substansen pramipexol. Dessa kopior är oftast betydligt billigare, men vi vet av erfarenhet att många patienter tycker att kopiorna fungerar sämre.

Boehringer Ingelheim gjort Sifrol billigare

Sedan en tid tillbaka har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, undersökt om Sifrol även fortsättningsvis ska vara inom högkostnadskyddet. Nu har Boehringer Ingelheim sänkt priset på Sifrol för att möjliggöra för patienter med WED/RLS att få fortsatt behandling inom ramen för högkostnadsskyddet.
Prisändringen gäller från och med 2012-10-01.

Detta innebär att om läkaren skriver Sifrol på ditt recept, så ska du också få Sifrol på Apoteket utan extra kostnad eller besvär.

Mer om läkemedlet Sifrol