Sifrol och spelberoende

Spelberoende bland WED/RLS-drabbade är det ytterst ovanligt. De flesta Parkinson-drabbade, som blivit spelberoende, har tidigare varit spelare.

Sifrol och spelberoendeWED/RLS-drabbade, som tar de av WED-Förbundet rekommenderade doserna på 1 (kanske 2) 0,18 mg-tablett Sifrol per dygn – gärna uppdelad i flera mindre doser – kan känna sig trygg.

En Parkinson-drabbad kan få doser som är 10–30 gånger högre än vad en WED/RLS-drabbad får. De flesta Parkinson-drabbade, som blivit spelberoende, har tidigare varit spelare. Genom att de börjar använda läkemedlet Sifrol, så blir de så pass bra,att de återigen kan ägna sig åt att spela. Annat som också kan uppkomma på grund av detta är tvångshandlingar, kontrollbehov och okontrollerad sexlust eller motsatsen – totalt ointresse.

Detta är ingen effekt som är kopplad till Sifrol, utan en dopaminagonisteffekt. Att man menar att Sifrol är boven beror på att Sifrol är helt dominerande i användningen. Sifrol har generellt en bättre biverkningsprofil och bättre effektprofil än andra dopaminagonister.