Självtest RLS

Svara på nedanstående frågor genom att välja din upplevelse i respektive dropdown-list. Poängen räknas ihop längst ner vid ”Summa”, där du ser din svårighetsgrad.

0 – 10 = mild, 11 – 20 = medelsvår, 21 – 30 = svår, 31 – 40 = mycket svår RLS