0 – 10 = mild, 11 – 20 = medelsvår, 21 – 30 = svår, 31 – 40 = mycket svår wed

0 – 10 = mild, 11 – 20 = medelsvår, 21 – 30 = svår, 31 – 40 = mycket svår wed