Sommarnumret av RASTLÖS är här

I sommarnumret berättar några läkare hur de ser på vårdens stöd till RLS-patienter. En av dem är också själv drabbad av sjukdomen. Du kan läsa om olika perspektiv och om hur betydelsefulla vårdens kunskapsstöd är. Som vanligt finns det också föreningsinformation samt frågor och svar.

Tidningen har nu kommit i brevlådorna och den finns även tillgänglig digitalt för medlemmar. Äldre nummer ligger öppna för alla här på hemsidan Klicka här.

Notiser i tidningen: Den franska patientföreningen för RLS har finansierat en studie där man försökt använda stimulering av vagusnerven. Hypotesen var att vissa patienter som inte får tillräcklig effekt av annan behandling kan bli hjälpta av sådan yttre stimulans. Resultaten är lovande, men inte slutgiltiga. En utförlig rapport på engelska kan laddas ner här.