I sommarnumret berättar några läkare hur de ser på vårdens stöd till RLS-patienter. En av dem är också själv drabbad av sjukdomen. Du kan läsa om olika perspektiv och om hur betydelsefulla vårdens kunskapsstöd är. Som vanligt finns det också föreningsinformation samt frågor och svar.

Tidningen har nu kommit i brevlådorna och den finns även tillgänglig digitalt för medlemmar. Äldre nummer ligger öppna för alla här på hemsidan Klicka här.