Medlemmarna har nu fått vårnumret av Rastlös i brevlådan.

Temat denna gång är sömn. I tidningen finns även information om två nya svenska vetenskapliga studier som ligger i startgroparna. Klicka här för att läsa mer.

Rättelse och kommentar

I krönikan ”Sömnmedel bör tas med försiktighet” står att både zolpidem (Stilnoct med flera) och zopiklon (Imovane med flera) tillhör gruppen bensodiazepiner. Detta stämmer inte när det gäller zopiklon, som tillhör en annan grupp.

För båda läkemedelstyperna anger FASS varningen ”Risk för tillvänjning föreligger.” För bägge anges också att behandlingen ska vara så kort som möjligt, och inte bör överskrida fyra veckor inklusive utsättningsperioden, samt att förlängning av behandlingstiden endast ska ske efter en ny bedömning av patientens tillstånd. För bägge anges även olika psykiska störningar som tänkbara biverkningar, till exempel oro, mardrömmar och även förvirring. FASS-texterna har många likheter, men det finns också viktiga skillnader.

Våra erfarenheter och lärdomar ger underlag för reflektion och samtal. Läkemedelsbehandling ska alltid baseras på en individuell och allsidig medicinsk bedömning. Olika människor reagerar på olika sätt, och för- och nackdelar måste avvägas.

Äldre nummer

Äldre nummer av tidningen går att läsa här. Inloggade medlemmar kan även läsa det senaste numret via på hemsidan. Klicka här för att läsa mer.