Den här gången innehåller tidningen bland annat referat från Riksmötets expertföreläsningar, information om Förbundets påverkansarbete och ett utvidgat avsnitt med frågor och svar.

Du som är medlem ska nu ha fått sommarnumret i din brevlåda.

Samtidigt kommer du att efter inloggning kunna läsa tidningen digitalt. Som vanligt kommer alla äldre utgåvor att ligga öppet för alla att läsa. Klicka här för att läsa mer.