Dessa stadgar antogs av Riksmötet i mars 2021. De innebär att förbundet återtar tar sitt ursprungliga namn, RLS-Förbundet, och att en del formalia förtydligas. Förbundets inriktning kvarstår oförändrad.

Stadgar mars 2021