Stadgar

Dessa stadgar antogs av Riksmötet i mars 2021. De innebär att förbundet återtar tar sitt ursprungliga namn, RLS-Förbundet, och att en del formalia förtydligas. Förbundets inriktning kvarstår oförändrad.

Stadgar mars 2021

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här