Stöd till unga RLS-Forskare

I samarbete med andra europeiska patientföreningar planerar RLS-Förbundet att uppmuntra unga forskare att intressera sig för RLS. Tillsammans kommer vi att finansiera ett pris som gör det möjligt för oetablerade forskare att genomföra studier som kan ge användbara resultat på relativt kort tid.

Till exempel skulle man kunna jämföra olika behandlingar och egenvårdinsatser, vidareutveckla formerna för att beskriva olika typer av RLS-besvär eller skapa lättanvända former för att föra in RLS-data i sjukvårdens uppföljningssystem. Planen är att utlysa priset relativt snart och ta emot ansökningar och nomineringar innan årets slut. Förslagen kommer sedan att bedömas av en jury med både patientföreträdare och etablerade forskare.

Planeringen inleddes i augusti 2023. Om allt går som vi hoppas, kan vi återkomma med mer information under hösten.