En ny studie sprider ljus om behandlingen av Willis-Ekbom Disease (Restless Legs Syndrom). Pregabalin (Lyrica) visade sig vara lika effektivt som pramipexol (Sifrol) utan att förorsaka försämring av symtomen, augmentation, som ofta förekommer med pramipexol och andra dopaminagonister.

En stor studie om behandling av Willis-Ekbom Disease (Restless Legs Syndrom, eller WED/RLS), som publicerades den 14 februari i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine visar att läkemedlet pregabalin (Lyrica) kontrollerar symtomen lika bra som pramipexol (Sifrol), men med en betydligt lägre frekvens av augmentation. Augmentation är en försämring av symtomen vid långtidsanvändning och förekommer hos cirka en tredjedel av WED/RLS-drabbade, som använder dopaminagonister med medellång verkningstid – pramipexol och ropinirol (Adartrel). Både pramipexol och ropinirol är läkemedel som godkänts av läkemedelsmyndigheter för behandling av WED/RLS och vanligtvis ses som förstahandsval.

Sett över lång tid, så har de mest frekvent använda behandlingarna vid WED/RLS gjort en besvärlig sjukdom ännu värre, säger Richard P. Allen, förste författaren till rapporten samt professor vid Departement of Neurology på Johns Hopkins University och tidigare ordförande i den amerikanska patientorganisationen WED Foundations medicinska rådgivande organ.
Denna studie ger ett viktigt bidrag till kunskapen och förståelsen av behandlingen av en vanligt förekommande och mycket allvarlig sjukdom, tillägger Karla Dzienkowski, som är VD för Willis-Ekbom Disease Foundation, med huvudkontor i Rochester, Minnesota.

WED/RLS påverkar starkt sömnen

WED/RLS är en sjukdom som ger ett oemotståndligt behov av att röra på benen speciellt på kvällen och natten. Det påverkar starkt sömnen, förstör livskvaliteten och är associerad med en ökad risk för hjärta/kärl-sjukdomar. Mellan 2 till 3 procent av alla vuxna behöver medicinering för sjukdomen och symtomen försämras med tiden. Eftersom tidigare studier visat att en tredjedel av patienterna blev sämre under en treårsperiod när de tog ropinirol och pramipexol, var det oklart om försämringen i denna studie orsakades av läkemedlen eller av jämförelsen mellan de patienter, som tog någon av de två läkemedlen i sina normala doseringar för behandling av WED/RLS.

Lyrica 25 mg

Lyrica – läkemedlet mot smärtor

Pramipexol är ett läkemedel som agerar som dopamin i hjärnan och är godkänt av medicinska myndigheter för behandling av WED/RLS.
Pregabalin (Lyrica) är ett läkemedel mot smärtor och är inte godkänt av medicinska myndigheter för behandling av WED/RLS och inte heller ofta använt för att behandla sjukdomen WED/RLS.

Pramipexol och ropinirol försämrar sjukdomen

I studien fick 719 patienter standarddoser av antingen 0.18 eller 0.35 mg pramipexol (Sifrol) eller 300 mg pregabalin (Lyrica). Båda läkemedlen var lika effektiva när det gällde den initiala förbättringen av WED/RLS symtomen, men efter ett års behandling visade pregabalin (Lyrica) ett bättre resultat. Tidigare studier har visat att pramipexol och ropinirol (Sifrol och Adartrel) har gett en bra behandlingseffekt i början, men som följs av en  försämring av sjukdomen. Detta resulterar ofta i mycket allvarliga – även smärtsamma – symtom som kräver en mycket svårhanterlig utsättning av medicinerna.

Vad som börjar som en sjukdom på kvällar och nätter blir snabbt en sjukdom som även påverkar eftermiddagarna och ibland hela dygnet hos vissa WED/RLS-patienter. Det kan ge en total splittring av livet och förmågan att arbeta effektivt, förklarar Richard P. Allen.

Studie visar att Lyrica ger mindre försämring

Den nya forskningen fann försämring av WED/RLS-symtom i endast 1-2% av de patienter som fick pregabalin (Lyrica) jämfört med graden av förväntad förvärring av sjukdomens symtom. För de som tog pramipexol (Sifrol) förvärrades dock symtomen markant, hela 7-9% och främst under andra halvan av 12-månadersstudien.

Företaget som tillverkar pregabalin (Lyrica) har inga planer på att söka godkännande hos Food and Drug Administration, FDA för behandling av WED/RLS. Ett liknande läkemedel gabapentin-enacarbil (Horizant) godkändes av FDA för behandling av WED/RLS under 2011.

Läkemedlet Horizant är bara godkänt i USA. Osäkerheten kring Horizant är stor och försäljningen är marginell, kommenterar Sten Sevborn. Från början var det ett samarbete mellan GSK (GlaxoSmithKline) och XenoPort. Läkemedlet var flera gånger inne hos FDA för godkännande, innan så godkännande kom, varefter GSK har dragit sig tillbaka.
Horizant består av en ny molekyl med gabapentin och enacarbil. Enacarbil ska se till att gabapentin tas upp snabbare i systemet och förbättra effekten. Biverkningslistan är lång, avslutar Sten.

Fakta

Forskare från Pfizer, Massachusetts General Hospital in Boston, Sleep Research Institut i Madrid, och Tampere University Hospital i Tampere, Finland, har alla bidragit till studien.

Översättning, bearbetning och egna kommentarer av artikeln gjord av Sten Sevborn, RLS-Förbundet.