Föreningens syfte och målsättning

Vi bevakar forskningen inom området och har kontakter med både svenska och internationella experter. Vi anser att det behövs mer forskning, och gör därför allt vi kan för att trycka på och bidra.

Som medlem får du:

  • Tidningen RASTLÖS fyra gånger per år.
  • Tillgång till all information på förbundets innehållsrika hemsida.
  • Möjlighet att ringa erfarna medlemmar för råd och tips.
  • Möjlighet att träffa andra medlemmar och utbyta erfarenheter.
  • Möjlighet att bidra till förbättringar genom förbundets kontakter med sjukvården, forskare och andra patientorganisationer.

Familjemedlemmar och andra anhöriga är välkomna att bli stödmedlemmar, med halv årsavgift.

Lokala och regionala föreningar finns på flera håll i landet.

Kontakta oss gärna!

Telefon: 08–21 96 20

E-post: info@wedforbundet.se

Hemsida: www.wedforbundet.se

Post: WED-Förbundet, Föreningshuset,

Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

BLI MEDLEM

MÖT STYRELSEN

WED-FÖRBUNDET 20 ÅR

MÖTEN

AKTIVITETER

FRÅGOR VI DRIVER

INTERNATIONELLA KONTAKTER

SAMARBETEN

WED I MEDIA

Stadgar-2014-WED-Forbundet