För dagbok över dina symtom

Innan du går till din läkare, fyll i nedanstående symtomdagbok.

Sammanfatta sedan dina erfarenheter och ta med på läkarbesöket. Se dessutom till att du har en lista över andra mediciner, (namn, doseringstidpunkter och doser), du ev. tar.
Ta gärna med dig en vän, make eller annan familjemedlem på läkarbesöket, så att det finns en som hjälper dig att ta in all
information du får från din läkare och eventuellt kan berätta om dina ben och/eller armar rör sig när du sover.

WED-RLS-symtomdagbok