Targiniq® godkänt för WED/RLS

Targiniq® godkändes som andra linjens symtomatiska behandling av svår till mycket svår idiopatisk/primär restless legs syndrom (RLS/WED) när dopaminerg terapi inte ger effekt.

TarginiqDen 5 mars 2015 godkändes läkemedlet Targiniq® för behandling av svår till mycket svår primär/idiopatisk WED/RLS. Läkemedlet är en opioid (ett starkt smärtmedel), som innehåller kombinationen av:

  • oxikodon (ett så kallat morfinderivat, ett halvsyntetiskt smärtstillande preparat med morfin) och
  • naloxon (motgift mot opioider i tarmen).

Med opioid-antagonisten (motståndaren) naloxon motverkas opioid-inducerad (framkallad) förstoppning genom att oxikodons lokala effekt i tarmen blockeras, vilket innebär att naloxon häver den förstoppning, som lätt uppstår i tarmarna vid behandling med opioider.

Targiniq® finns på marknaden i form av depottabletter:

  • 5 mg oxikodon och 2,5 mg naloxon
  • 10 mg oxikodon och 5 mg naloxon
  • 20 mg oxikodon och 10 mg naloxon
  • 40 mg oxikodon och 20 mg naloxon

Depottabletterna ska tas var 12:e timme.

För djupare information var vänlig läs under www.fass.se eller gå in på fass.se och skriv in Targiniq i fältet för läkemedel.