WED är ingen ”glamorös” sjukdom. Glädjande nog pågår det ändå en del studier som vi rapporterar om i detta nummer. Dessutom får du svar på frågor och svar om WED och berättelser kring hur det är att leva med sjukdomen. Tidningen sänds till WED-Förbundets medlemmar. Om du inte är medlem, kan du beställa ett lösnummer för 50 kr, inklusive porto. Äldre nummer kan läsas här på hemsidan »