Välkommen till Storgatan 11, Stora salen, tisdagen den 25 september kl 18.00-19.30.
Fritt inträde, begränsat antal platser.
Romana Stehlik, läkare, Smärtcentrum Akademiska Sjukhuset, talar om smärta, sömn
och WED/RLS.