Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat.

Nationella Kvalitetsregister är certifierade av den nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister och får finansiering från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. För närvarande finns det drygt 100 Nationella Kvalitetsregister. Successiv utveckling pågår. När ett register är fullt utbyggt är det möjligt att följa upp hur vården inom det aktuella området fungerar i hela landet.

Läs mer på https://kvalitetsregister.se

Tillbaka till startsidan om kvalitetsregister