På grund av oron för smitta hålls Riksmötet i år i digital form. Information och underlag sänds ut direkt till alla medlemmar.

Den planerade frågestunden med docent Jan Ulfberg kommer att genomföras senare.

Sören Hallberg
ordförande