Våra internationella kontakter

Genom våra internationella kontakter hämtar vi hem kunskaper om sjukdomen och aktuell forskning. Vi kan också samarbeta med andra för att bidra till utvecklingen och driva gemensamma intressen.

Vetenskapliga organisationer

IRLSSG, International Restless Legs Syndrome Study Group, är internationell auktoritet när det gäller WED/RLS. De anger bland annat internationella diagnoskriterier och riktlinjer för behandling. Medlemskap med rösträtt kräver doktorsgrad och aktivt arbete med WED/RLS, eller att man givit viktiga bidrag till vetenskapliga publikationer inom området. Det finns särskilda regler för personer som kan ha kommersiella intressen, till exempel genom arbete för läkemedelsföretag.

EURLSSG, European Restless Legs Syndrome Study Group, har stora likheter och nära kontakter med IRLSSG, men är en fristående organisation inriktad på Europa och med mindre strikta formella krav för medlemskap. Sten Sevborn och Sören Berg från RLS-Förbundet är medlemmar.

World Sleep Society arbetar brett med sömnstörningar och tar ibland upp viktiga aspekter av WED/RLS. Organisationen har både individuella medlemmar och anslutna organisationer, men patientorganisationer kan inte bli medlemmar.

ESRS, European Sleep Research Society har ungefär samma inriktning som World Sleep Society, men har mindre strikta krav för medlemskap. Här kan även patientorganisationer bli medlemmar, men WED-Förbundet är inte medlem.

Läs rapporten från EURLSSGs möte i München december 2019: Aktuellt från München

Patient- och samarbetsorganisationer

European Alliance for Restless Legs Syndrome, EARLS, är en sammanslutning av patientorganisationer från Österrike, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien och Sverige. Sten Sevborn från RLS-Förbundet var en av initiativtagarna vid bildandet. RLS-Förbundets kontakter med systerorganisationer i andra länder sker huvudsakligen genom EARLS.