Vår erfarenhet är att pramipexol ofta fungerar bra, även vid långvarig användning. Men det som kallas augmentation uppstår tyvärr lätt när dosen blir för hög. Många kontaktar oss med svåra besvär som kan avhjälpas genom dossänkning, trots att deras doser redan ligger väl under maxrekommendationerna i FASS. Problemen med augmentation diskuteras också intensivt i det internationella forskarsamhället.

(Andra läkemedel av typen dopaminergika kan också ge augmentation. Vi har fokuserat på pramipexol därför att det är mest använt.)

Det första brevet

Vi har skrivit till de tre läkemedelsföretag som i Sverige anger WED/RLS som indikation för sina läkemedel med pramipexol: Boehringer Ingelheim AB (Sifrol® och Mirapexin), Krka Sverige AB (Oprymea®) samt Orion Pharma AB (Pramipexol Aurobindo).

Vår erfarenhet är att det kan vara bra att dela upp dygnsdosen i deldoser, där den svagaste tillgängliga tabletten delas i halvor eller rent av fjärdedelar.

Vi undrar därför både över era dosrekommendationer och över styrkan på de tillgängliga tabletterna.
• Anser ni att era dosrekommendationer för användning vid RLS är i linje med den senaste kunskapen?
• Är ni beredda att tillhandahålla en tablett med lägre styrka, så att man slipper dela den?

Kopior har sänts till Läkemedelsverket och tidningen Dagens Medicin.

Brevet till Boehringer Ingelheim 210211. Öppnas som PDF i eget fönster. Klicka här.

De första svaren

Nu har vi fått svar. Krka och Orion tillhandahåller generika som ska vara likvärdiga kopior av originalprodukten Sifrol/Mirapexin. De hänvisar helt enkelt till Boehringer Ingelheim som utvecklat originalprodukten och angivit dosrekommendationerna. Boehringer Ingelheim skriver ett utförligare svar och refererar till studier som ligger flera år tillbaka i tiden och där flera av dem som då gjorde studierna idag har en betydligt mer försiktig inställning i dosfrågan.

Svaret från Boehringer Ingelheim 210224. Öppnas som PDF i eget fönster. Klicka här.

Det andra brevet

Eftersom vi inte uppfattat att vår oro inte tagits på allvar skrev vi ett nytt brev, nu tillsammans med RLS-forskaren Jan Ulfberg. Våra frågor var desamma, men förhoppningsvis tydligare. Vi vände oss både till Läkemedelsföretaget och Läkemedelsverket.

Brevet till Läkemedelsverket och Boehringer Ingelheim 210502. Öppnas som PDF i eget fönster. Klicka här.

Ett andra steg

Boehringer Ingelheim sände oss ännu ett mailsvar.

Svar fr Boehringer Ingelheim 210507. Öppnas som PDF i eget fönster. Klicka här.

Vi har svarat. Brev 210509 Öppnas som PDF i eget fönster. Klicka här.

Läkemedelsverkets svar i december 2021

I december 2021 fick vi ett svar av Läkemedelsverket .Klicka här: Läkemedelsverket 211203

Vi fortsätter driva frågan!

Vi uppskattar de snabba svaren från Boehringer Ingelheim, och även återkopplingen från Läkemedelverket som kommit sent, men problemet kvarstår. Många patienter far illa av alltför höga doser av pramipexol. De flesta internationella experter är överens om att det behövs en förändring. Uppdaterade dosrekommendationer och varningar i FASS skulle kunna bespara många patienter svårt lidande. Vi fortsätter driva frågan!