I många år har förbundets medlemstidning hetat Vi Nattvandrare. Tidningen har producerats med frivilliga krafter och har innehållit blandad information om vår sjukdom och hur det är att leva med den.
När vi nu uppgraderar tidningen och ger den nytt namn så är grundsyftet detsamma: Vi vill informera om sjukdomen och hur man kan leva med den. Vi har anlitat ett professionellt tidningsföretag, A4 Text och form, för att lyfta formen, språket och hela ”uttryckssättet”. A4 ska också avlasta oss huvuddelen av det praktiska arbetet med tidningen. Men inriktningen och innehållet är även fortsättningsvis vårt ansvar.
Med hjälp av det professionella stödet ska vi få bättre möjligheter att nå ut med det som är viktigt för oss som har WED. Kontakta gärna redaktionen med synpunkter och förslag!