WED-Förbundet fyller 20 år 

Den 26 februari för 20 år sedan bildades den svenska patientföreningen för patienter med WED, eller restless legs som det också kallas. Förbundet fick namnet RLS-Förbundet.

En av de som var med från början är Sten Sevborn. Han arbetade då i Tyskland för läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim och var engagerad i den tyska patientföreningen Deutsche Restless Legs Vereinigung.

Då i början på 2000-talet, fanns ingen godkänd behandling för WED/RLS. De nu vanliga dopaminagonisterna, som Sifrol, var godkända att använda vid Parkinsons sjukdom, men inte vid RLS. 

– Intresset för WED/RLS var inte stort, men det började hända saker, säger Sten Sevborn. Mitt första möte med RLS-Förbundet i Sverige var ett möte i Kalmar där jag skulle presentera mitt program men även prata om situationen för WED/RLS-patienter i Tyskland. 

Tillsammans med Arne Johansson i Markaryd började Sten Sevborn arbeta för att få upp antalet medlemmar i den svenska föreningen och öka medvetenheten om sjukdomen. Det främsta målet var att få en godkänd behandling mot RLS.

Det tog ända fram till 2006 tills det första läkemedlet blev godkänt i Sverige för WED/RLS och alldeles för få fick behandling.

Det är mycket jobb och inget betalt, hur orkar ni i styrelsen som varit med från början?

– Vi vet att vi behövs! Men vi blir inte yngre. För min del har jag alltid varit mån om min fysik och under 40 års tid sprungit 10 km, varje dag efter jobbet. Det var skönt och rensade hjärnan. Sprang många halvmaror. Idag kan jag knappt gå, det är ålder men också läkemedelsbiverkan. Hade jag fått göra om de 40 – 50 åren hade jag gjort ett dacapo. Det var ett skönt liv. Nu är det annorlunda, men det hade det nog varit även utan att slita på asfalt och gräs. 

Andra som har varit med länge är styrelsens ordförande Sören Hallberg, ledamot Gunnel Färm, Susanne Lekvall och Lars-Erik Svensson. Tidigare också Kerstin Thuresson och Roger Johansson. Nya i styrelsen är Olle Jonsson och vice ordförande Sören Berg. Betydelsefulla människor i föreningen är också bland andra läkare Kurt Hedlund. Men de som gör WED-Förbundet till en stark kraft är förstås medlemmarna.

Vad är viktigast för WED-Förbundet i dag?

Vi måste lära sjukvården om WED, om symtomen, vårdcentralerna kan för lite om det här. Det finns behandling och att ställa diagnos är inte svårt för den som vet vad man ska fråga efter, säger Gunnel Färm.

–  Vi borde ha minst 500 000 medlemmar i Sverige med tanke på att mellan 3 och 10 procent av befolkningen som är drabbade, säger Sten Sevborn. 

I Sverige var antalet medlemmar i slutet på 2000, förbundets första år, cirka 350. Idag är det drygt 1500 medlemmar i WED-Förbundet.

Fakta om WED/resteless leg syndrom

WED/RLS är en neurologisk sjukdom i centrala nervsystemet som ger värk och rastlöshet i benen som går över när personen rör på benen. Vanliga symptom är svåra sömnstörningar, värk i smalbenen och pirrningar i benen.

Känner du igen dig? Läs mer om symtom på WED/RLS här.

Text: Hanna Brodda

jubileeum

RLS-Förbundets folder

RLS-Förbundets folder kan beställas kostnadsfritt via telefon 08 – 21 96 20 (Föreningshuset) eller via brev till RLS-Förbundet, c/o Föreningshuset, Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm eller via epost info@rlsforbundet.se. (RLS-förbundet hette tidigare WED-Förbundet.) Du kan också ladda hem foldern och skriva ut den på din egen skrivare genom att klicka på bilden nedan.

Ladda hem foldern här