WED–Priset, en årlig utmärkelse för bästa läkare i Stockholms Län

(RLS-Förbundet hette tidigare WED-Förbundet.)

För att öka intresset hos läkare för vår sjukdom inrättar WED-Förbundet ett årligt pris. Vi startar med Stockholms län. Fungerar det här bra kommer det senare att omfatta hela Sverige. Du kan själv nominera någon läkare du tycker gjort ett bra jobb med WED/RLS.
Förhoppningen är att tidningar och kanaler så som Dagens Medicin kan lyfta fram utmärkelsen och utdelningen. Detta för att i sin tur öka förståelse och kunskapen för sjukdomen.

WED–Priset

WED-Förbundet inrättar en årlig utmärkelse för bästa läkare i Stockholms Län gällande kunnighet och diagnosställandet av patienter med WED/RLS.

Om priset

WED-Priset är en årlig utmärkelse för bästa läkare i Stockholm gällande arbetet med WED/RLS. Priset utnämns och utdelas av en jury bestående av specialist, forskare och representant från WED-förbundet. Syftet är att lyfta de vårdcentraler som under det gångna året gjort ett utmärkande arbete med och visat på stor kunnighet gällande WED/RLS.

Utmärkelsen delas ut i form av ett elegant diplom. Förhoppningen är att tidningar och kanaler så som Dagens medicin kan lyfta fram utmärkelsen och utdelningen. Detta för att i sin tur öka förståelse och kunskapen för sjukdomen.

Priset anordnas av WED-förbundet i samarbete med forskare och journalister som besitter goda kunskaper inom området och som visar på ett stort engagemang för sjukdomen WED/RLS.

Utdelning av priset blir på WED-dagen den 23 september. Sista nomineringsdag är 9:e september.

Juryn ska i år bestå av Sören Hallberg i egenskap av ordförande för WED-Förbundet, Sten Sevborn i egenskap av specialist på sjukdomen samt docent Jan Ulfberg i egenskap av specialistläkare och internationellt känd forskare på området.

Hur utses WED-priset

Läkare blir nominerade av externa personer. Vem som helst får skicka in en nominering. Läkare kan själva skicka in en nominering där de motiverar sitt egna arbete med WED och varför de av denna anledning bör vinna priset.

För att nominera skrivs ett brev innehållande kontaktuppgifter till den som nominerar samt den läkare som nomineras. Även en motivering till nomineringen och varför den specifika läkaren är värd att vinna priset inkluderas anges.

Nomineringen skickas till info@wedforbundet.se alternativt till

WED-Förbundet
Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Efter att alla nomineringar har skickats in påbörjas en granskning av alla som har blivit nominerade. Granskningen görs av den jury som blivit tillsatt att dela ut priset.

Kriterier för nomineringarna och riktlinjer för hur arbetet bedöms:

  • Läkaren drivs av en övertygelse och en vilja att utveckla vården av WED/RLS
  • Man har åstadkommit en särskild förändring för vården av WED/RLS
  • Man kan visa på särskilt goda resultat vad gäller behandling av WED/RLS
  • Särskilt goda patientreferenser vad gäller mottagande och vård

Efter det att nomineringen är mottagen och registrerad kontaktas den nominerade läkaren för att vidare komplettera kontaktuppgifter samt vidare beskriva det arbete man gör med WED/RLS och hur man jobbar med att utveckla sitt arbete.