Riksmöte den 12/3 kl.16.00 i Jönköping, Länssjukhuset Ryhov, Lärcentrum, plan 1.
Efter detta, kl. 18.00 kommer ett informationsmöte att äga rum på samma ställe men i Aulan, plan1 på Ryhov.
Sten Sevborn och Sören Hallberg informerar om WED/RLS. Gratis entré, möjlighet att ställa frågor och köpa den nya boken.

Riksmöteshandlingar;

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Motioner

Styrelsens utlåtande över inkomna motioner