World RLS Day 2022

World RLS day 23 September

Sedan nio år firas den internationella RLS-dagen 23 september. Dagen instiftades som en hedersbetygelse till den svenske läkaren Karl-Axel Ekbom som ”återupptäckte” sjukdomen RLS. I år ligger fokus på RLS under graviditet och på den europeiska hemsidan finns bland annat en av de berättelser som också publiceras i höstnumret av tidningen Rastlös.

Nästa år är det dags för 10-års jubileum!

Läs mer om Karl-Axel Ekbom, Klicka här.

Läs mer på den europiska sidan. Klicka här.